Zrób pierwszy krok w kierunku zmiany

Jestem specjalistką z wieloletnim terapeutycznym doświadczeniem. Pomagam dorosłym, młodzieży oraz dzieciom uporać się z życiowymi kryzysami.

Zapoznaj się z ofertą mojego gabinetu

W moim gabinecie możesz skorzystać zarówno z krótkoterminowej pomocy psychologicznej, jak również psychoterapii indywidualnej dorosłych oraz młodzieży.

Aktualnie, w związku z kryzysową sytuacją, istnieje możliwość odbycia konsultacji i podjęcia psychoterapii w trybie online. Spotkania online odbywają się za pośrednictwem aplikacji Skype lub Zoom, po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto:

Studio Psychologii Joanna Klus
61 1910 1048 2635 6758 9200 0001

Konsultacja online: 120 zł / 1h
Sesja online: 120 zł / 50 min

Konsultacje psychologiczne

Pomoc psychologiczna

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia młodzieży

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to zazwyczaj 2-3 spotkania poprzedzające wspólną decyzję o podjęciu pracy terapeutycznej. Służą rozpoznaniu bieżącej sytuacji emocjonalnej, a także nadaniu jej szerszego kontekstu, tj. próbie zrozumienia źródeł zgłaszanych trudności i postawieniu wstępnej diagnozy. To również czas, w którym określamy motywację do podjęcia terapii, ustalamy obszary problemowe i decydujemy o najlepszej formie pracy w kierunku zmiany.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna ma charakter krótkoterminowy i jest skierowana do osób, które chciałyby znaleźć rozwiązanie dla doraźnych trudności czy problemów. Mogą z niej skorzystać także rodzice, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje wychowawcze.

Psychoterapia osób dorosłych

Moje doświadczenie pokazuje, że z psychoterapii z powodzeniem mogą skorzystać zarówno osoby doświadczające dyskomfortu z powodu uporczywych objawów o niejasnym pochodzeniu (somatycznych, emocjonalnych), jak również pozostające w długotrwałym kryzysie, a także chcące dokonać zmian w ważnym obszarze swojego życia.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, co oznacza, że skupiam się na przekazaniu pacjentowi wiedzy na temat przyczyn jego problemów czy zaburzeń, towarzyszę w procesie zmiany, omawiając możliwe rozwiązania oraz ich potencjalne następstwa.

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że naszymi dysfunkcyjnymi zachowaniami, przeżyciami czy sposobami myślenia kierują nieświadome mechanizmy, a ich odkrycie jest pierwszym krokiem do zmiany. W pracy z pacjentem istotną rolę pełni relacja terapeutyczna, która dostarcza informacji na temat sposobów budowania relacji z innymi.

Psychoterapia psychodynamiczna umożliwia dokonanie głębokich zmian w funkcjonowaniu, co wymaga długoterminowego procesu. W przypadku diagnozy zaburzeń osobowości proponuję terapię skoncentrowaną na przeniesieniu (transference focused psychotherapy), która odbywa się dwa razy w tygodniu.

Psychoterapia młodzieży

Dla rodziców

Jeśli szukacie pomocy dla swojego dziecka, oznacza to zapewne, że jego zachowanie w ostatnim czasie drastycznie się zmieniło, stało się niepokojące lub martwiące. Możliwe, że inni dorośli mający kontakt z Waszym dzieckiem (np. nauczyciele), zgłosili Wam swoje obawy. Etap konsultacji, na które umówimy się na początku naszej współpracy, pozwoli rozpoznać, co aktualnie dzieje się z dzieckiem, nadać rozumienie obserwowanym trudnościom czy objawom, postawić diagnozę i wyznaczyć kierunek działania.

W procesie psychoterapii dziecka bardzo ważne będzie Wasze zaangażowanie na rzecz budowania pozytywnej atmosfery wokół jego indywidualnej pracy, wspierania w realizacji celów, próby zrozumienia jego trudności. Dlatego ważna będzie również nasza współpraca, możliwość spotykania się na konsultacjach rodzicielskich (ich częstotliwość będzie zależała od przebiegu procesu terapii, indywidualnych potrzeb, jednak nie będą się one odbywały częściej niż raz na miesiąc). Podczas naszych spotkań będziemy mieli możliwość omówienia aktualnego funkcjonowania dziecka, pojawiających się wątpliwości, ewentualnych zaleceń.

Psychoterapia młodzieży

Dla pacjenta młodzieżowego

To czasem trudne przyznać się, że z czymś ma się kłopot, w jakiejś sferze życia pojawił się problem. Szczególnie, jeśli rodzice lub inni dorośli bardzo zwracają na niego uwagę i naciskają na zmianę. Rozmowa z obcą osobą, opowiadanie jej o sobie, poruszanie różnych tematów, może budzić skrępowanie, opór. To normalne uczucia, które mogą towarzyszyć Ci przy pierwszej wizycie. Obserwuję jednak często, że możliwość wygadania się i poukładania swoich spraw w bezpiecznych warunkach przynosi ulgę i może być wstępem do większego rozumienia siebie, a także zmiany funkcjonowania.

Najpierw spotkamy się na konsultacje, w czasie których chciałabym lepiej Cię poznać i zrozumieć. Jedno spotkanie przeznaczam na rozmowę z Twoimi Rodzicami. Ich perspektywa też jest dla mnie ważna. Na koniec etapu konsultacji dowiesz się ode mnie, jak rozumiem sytuację, w której do mnie przychodzisz, co się z Tobą dzieje i jak można temu zaradzić.

Joanna Klus

Dyplomowana psychoterapeutka

Nazywam się Joanna Klus, jestem psychologiem i psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Szkolenie terapeutyczne odbyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Aktualne umiejętności i doświadczenie zawdzięczam wieloletniej pracy w Dziennym Ośrodku Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich, Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychologicznych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielę się jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, która pomaga mi zwiększyć jej efektywność. Kieruję się Kodeksem etyki psychoterapeuty PTPPD.

Zasady terapii

Z każdym pacjentem, który zdecyduje się na podjęcie psychoterapii (w przypadku pacjentów dziecięcych i młodzieżowych z ich rodzicami), podpisuję Kontrakt psychoterapeutyczny, określający ogólne zasady współpracy. W kontrakcie zapisujemy również cele terapeutyczne.

Cennik usług gabinetu

1-godzinna

Konsultacja psychologiczna / psychoedukacja

120 zł

50-minutowa

Sesja psychoterapii osób dorosłych

120 zł

50-minutowa

Sesja psychoterapii młodzieży

120 zł

Zapraszam do kontaktu

Adres gabinetu

ul. Piłsudskiego 41 (V Piętro)
41-209 Sosnowiec